tel.: 697810155
e-mail: pzebrok@wp.pl
zebrok@neostrada.pl
GG: 5205250
Skype Skype: przemo-13

Strona główna
Rodzina
CV
Rozmaitości
Zdjęcia

Wykształcenie:


1977-1985 Szkoła Podstawowa w Zamarskach;

1985-1989 Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, profil biologiczno-chemiczny;

1990-1995 Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno-Artstyczny, Edukacja Wczesnoszkolna ze specjalizacją w zakresie gimnastyki korekcyjnej;

1997-2000 Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Filologia polska;   

2003-2005 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyczno-Informatyczny, studia podyplomowe z informatyki;


Dodatkowe kwalifikacje:


Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie;

Ekspert ds. awansu zawodowego;

Kierownik szkolnych wycieczek;

Lider programu "Intel Nauczanie ku przyszłości";

Certyfikat Szkolnego Koordynatora Interkl@sy;

Sędzia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki;

Trener ICT;

Ukończone dwa lata nauki gry na trąbce w Prywatnym Ognisku Muzycznym;


Kursy, szkolenia:


Fundusze strukturalne w rozwoju edukacji;

Planowanie i realizacja projektów dla społeczności lokalnych;

Szkolenie z zakresu piewszej pomocy przedlekarskiej;

Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek o dotację;

Badanie rynku;


Przebieg pracy:


1995 Powszechny Zakład Ubezpieczeń w Cieszynie;

1996-nadal Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie, nauczyciel;

1998-2000 Szkoła filialna w Lesznej Górnej, kierownik;

1999-2001 Alternatywna Szkoła Podstawowa w Cieszynie, nauczyciel;

2002-2007 Szkoła Podstawowa w Puńcowie, nauczyciel;

2006-2007 Szkoła Podstawowa w Bażanowicach, nauczyciel;


Obecnie jestem nauczycielem dyplomowanych zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie na stanowisku nauczyciela języka polskiego oraz informatyki.

Prowadzę także szkolenia dla nauczycieli w zakresie ICT organizowane przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych.


Osiągnięcia:


Jestem autorem bądź współautorem nagrodzonych projektów:

Kultura wsi podcieszyńskich - cykl edukacyjny dziedzictwa kulturowego regionu;

Kultura wsi podcieszyńskich;

Cieszynianka - kultura i natura;

Pożyteczne ferie;

Notebook dla aktywnego nauczyciela;

English Teaching;

2008 © Przemysław Żebrok